• Kumluca http://www.booked.net/
    +16°C

Tescil İşlemler

MÜŞTEREK ALIM SATIM BEYANNAMESİ
( Borsamızdan ücretsiz temin edebilirsiniz. )
Dökümler en az 2 adet olmalıdır

1-) MÜSTAHSİL LİSTESİ
Aşağıdaki örnek tablo şeklinde düzenleyebilirsiniz.

Makbuz No Makbuz Tarihi Ad-Soyad T.C. Kimlik No Ürün Miktar Tutar Yasal Kesintiler Ödenen Net Tutar
- - - - - - - - -
Genel Toplam -


2-) ÜRÜN DÖKÜMÜ
Aşağıdaki örnek tablo şeklinde düzenleyebilirsiniz.
Ürün Adı Miktar Ödenen Net Tutar
Genel Toplam    

3-)Yapılan ilk tescilden sonraki aydan itibaren bir önceki aya ait vergi dairesine yatırılan stopaj vergisi ödendi makbuzu veyamahsup dilekçesi getirilmelidir.(Aksi takdirde tescil işlemi yapılmaz.)
4-) Firmanın kaşesi.
5-) Müstahsil makbuz koçanı
6-) İlk kesilen müstahsil makbuzuyla Borsa tescil tarihi arasında 30 gün süre olmalıdır. (Muhtasar beyannamelirinin vergi dairelerine verilmesi için son gün her ayın 23´ü olduğu unutulmamalı.)Bu süre içerisinde yaptırılan tescillerden net tutar üzerinden binde 1 tescil ücreti tahsil edilir.

Ad Boyut Tür Tarih
CANLI HAYVAN DÖKÜM LİSTE.xlsx 15.3 KB Microsoft Excel Dosyası 15.01.2024
Gerçek Kişiler İçin Borsa Kayıt Beyannamesi.xls 30.7 KB Microsoft Excel Dosyası 12.12.2017
MÜSTAHSİL TESCİL DÖKÜM LİSTESİ.xlsx 15.4 KB Microsoft Excel Dosyası 15.01.2024
SATIŞ FATURA DÖKÜM LİSTESİ.xlsx 10.8 KB Microsoft Excel Dosyası 15.01.2024
Taahhutname Noter Onaylı (Kase ve İmza).doc 25.6 KB Microsoft Word Dosyası 12.12.2017
Ticaret Borsası Gerçek Kişi Kayıt Belgeleri.doc 29.2 KB Microsoft Word Dosyası 15.01.2024
Ticaret Borsası Tüzel Kişi Kayıt Belgeleri.doc 29.2 KB Microsoft Word Dosyası 15.01.2024
Tüzel Kişiler İçin Borsa Kayıt Beyannamesi.xls 30.2 KB Microsoft Excel Dosyası 12.12.2017
0 Klasör, 8 Dosya