• Kumluca http://www.booked.net/
    +16°C

Haberleşme Politikamız

Haberleşme Politikamız
♦ Üyelerimizin görüşleri doğrultusunda etkin haberleşme araçlarını kullanmak,
♦ Bilginin zamanında ulaşmasını sağlamak,
♦ Haberleşme araçlarının etkinliğinin izleyerek yöntemimizi sürekli iyileştirmek
♦ Personelimizin haberleşme teknolojisini izleme ve yenilikleri kullanma konusunda bilgilendirmek
♦ Üyelerimize tercih ettikleri iletişim araçları konusunda danışarak tercih ettikleri yöntemleri kullanmak.
♦ Haberleşme yöntemlerinde teknolojiye ayak uydurmak.
♦ Doğru ve zamanında bilgi vermek.
♦ Haberleşme yöntemlerinin etkinliğini izlemek.